Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Tomasz Klucznik

ul. Plac Konstytucji 3 Maja 16

38-600 Lesko

 tel. 13 469 60 94

II piętro