Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.

ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl 

 

 Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik którego siedziba mieści się w Lesku przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 16.